Komponentendatenbank

English Deutsch


Lüftungsgerät (Luftleistung > 600 m3/h)
LG 750

Komponenten-Id: 0803vl03
Hersteller: J. PICHLER Gesellschaft m.b.H.
Air flow range from… : 450 m3/h
To… : 750 m3/h
At external pressure: 204 Pa
Heat recovery rate: 82% 
Humidity recovery: 0% 
Performance_number: – 
Available external pressure (with installed filters): 183 Pa
Sound level of unit: 58,8 dB(A)
Klimazonen: Kühl-gemäßigt

Schallabstrahlung Kanal

Außenlulft: 58,3 dB(A)
Zuluft: 70,2 dB(A)
Abluft: 60,5 dB(A)
Fortluft: 72,9 dB(A)

Zurück zur Liste der Lüftungsgeräte (Luftleistung > 600 m3/h)

Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz