Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


System ścian osłonowych
PHACTOR II Unitized CurtainWall by GAMMA


Identyfikator komponentu: 1512cw03
Producent: GAMMA North America
Kategoria: System ścian osłonowych
Materiał: Aluminium
UW: 0,79 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phA
Odstęp: SWISSPACER ULTIMATE
Strefy klimatyczne: Cool, temperate

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Krawędź szkła Ψ wartość
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Stała pawęż 75 0,80 0,031 0,84
Górna Ustalone 75 0,75 0,031 0,84
Dół stała 126 0,92 0,029 0,84
Boczna stała 75 0,97 0,033 0,84
Rygiel 1 skrzydło 140 0,93 0,031 0,83
Szpros stały 75 0,84 0,034 0,84
Szpros 1 skrzydło 140 0,73 0,032 0,84

Wkrótce

Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy