Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


System ścian osłonowych
LAMILUX Glasdach PR60 Passivhaus (Fassade)


Identyfikator komponentu: 0158cw03
Producent: LAMILUX Heinrich Strunz GmbH
Kategoria: System ścian osłonowych
Materiał: Aluminium
UW: 0,79 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phA
Odstęp: Super Spacer TriSeal / T-Spacer Premium
Strefy klimatyczne: Cool, temperate

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Krawędź szkła Ψ wartość
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Stała pawęż 60 0,85 0,033 0,79
Górna Ustalone 60 0,85 0,033 0,79
Dół stała 60 0,85 0,033 0,79
Boczna stała 60 0,85 0,033 0,79
Szpros stały 60 0,85 0,033 0,79

Wkrótce

Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy