Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


System ścian osłonowych
System 17 High Rise


Image of 1679cw03: System ścian osłonowych
Identyfikator komponentu: 1679cw03
Producent: Metal Technology Ltd.
Kategoria: System ścian osłonowych
Materiał: Aluminium
UW: 0,80 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phA+
Odstęp: Technoform-Spacer SP16
Strefy klimatyczne: Cool, temperate
Opis: Aluminium facade with exterior aluminium cladding and pressure plate. Glass carrier and screw-losses determined by simulation (PHI). XPET-foam rebate insulation (0,030 W/(mK)). Glass configuration: 6/17/6/18/8 mm; edge bond: TGI Precision with butyl secondary seal.
Certified since: 12 lutego 2021

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf
mm
Frame U-value
Uf
W/(m2 K)
Glass edge Ψ-value
Ψg
W/(m K)
Współczynnik temperatury
fRsi = 0.25 m2K/W
Szpros stały 50 0,95 0,036 0,81
Stała pawęż 50 0,95 0,037 0,82
Dół stała 50 0,96 0,037 0,82
Górna Ustalone 50 0,96 0,037 0,82
Boczna stała 50 0,96 0,036 0,80

Coming soon

Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy