Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


System ścian osłonowych
System 17 High Rise


Image of 1679cw03: System ścian osłonowych
Identyfikator komponentu: 1679cw03
Producent: Metal Technology Ltd.
Kategoria: System ścian osłonowych
Materiał: Aluminium
UW: 0,80 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phA+
Odstęp: Technoform-Spacer SP16
Strefy klimatyczne: Cool, temperate

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Krawędź szkła Ψ wartość
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Stała pawęż 50 0,83 0,037 0,82
Górna Ustalone 50 0,84 0,037 0,82
Dół stała 50 0,84 0,037 0,82
Boczna stała 50 0,84 0,036 0,80
Szpros stały 50 0,83 0,036 0,81

Wkrótce

Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy