Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Szklany dach
VISS HI (60 mm)


Identyfikator komponentu: 1579ic03
Producent: Jansen AG
Kategoria: Dach szklany
Materiał: Stal / Aluminium
UW: 0,93 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phA
Odstęp: SWISSPACER ULTIMATE
Strefy klimatyczne: Cool, temperate

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Krawędź szkła Ψ wartość
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Stała pawęż 60 0,77 0,052 0,73
Górna Ustalone 60 0,79 0,052 0,73
Dół stała 60 0,79 0,052 0,73
Boczna stała 60 0,79 0,051 0,75
Szpros stały 60 0,77 0,052 0,75

Wkrótce

Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy