Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Oszklenie
SGG CLIMATOP ECLAZ & ECLAZ II

Identyfikator komponentu: 1110gl03
Producent: Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH
Ug: 0.71 W/(m2K)
g: 0.60 
τvis: 0.77 
Skład: 4:/12/4/12/:4 
Napełnianie gazem: Ar 90% 
SZR: - 
Grubość: 12 mm
Strefy klimatyczne: Cool, temperate
Certified since: 1 stycznia 2017

Powrót do listy przeszklenia

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy