Baza danych komponentów

Components will be sorted by distance of next vendor to these coordinates
and filtered by the corresponding climate zone:

Lat
Lon

Climate Zone

English Deutsch polski 简体中文


Oszklenie

Obraz Nazwa komponentu Producent Location / Availability* Ug/W/(m2K) g τvis Skład Na­peł­nia­nie ga­zem SZR Gru­bość/mm Certified since Strefy klimatyczne
Obraz Nazwa komponentu Producent Location / Availability* Ug/W/(m2K) g τvis Skład Na­peł­nia­nie ga­zem SZR Gru­bość/mm Certified since Strefy klimatyczne
ClimaGuard Premium2 Guardian Thalheim GmbH DE 0.58 0.52 0.74 4:/18/4/18/:4 Ar 90% 18 48 Mar. 24, 2014 Cool, temperate
ClimaGuard Premium2 Guardian Thalheim GmbH DE 0.64 0.52 0.74 4:/14/4/14/:4 Ar 90% 14 40 Mar. 24, 2014 Cool, temperate
ClimaGuard Premium2 Guardian Thalheim GmbH DE 0.72 0.52 0.74 4:/12/4/12/:4 Ar 90% 12 36 Mar. 24, 2014 Cool, temperate
ClimaGuard Premium2 Guardian Thalheim GmbH DE 0.60 0.52 0.74 4:/16/4/16/:4 Ar 90% 16 44 Sty. 1, 2014 Cool, temperate
EAGON SUPER VIG EAGON Windows&Doors Co., Ltd. KR 0.51 0.48 0.70 5/0,25 Vac/:5 Vacuum - 1 Sty. 1, 2018 Cold
EAGON SUPER VIG Plus_(air) EAGON Windows&Doors Co., Ltd. KR 0.47 0.45 0.64 5/0,25 Vac/:5/12 Air/5 Vacuum - 27 Sty. 1, 2018 Cold
EAGON SUPER VIG Plus_Ar EAGON Windows&Doors Co., Ltd. KR 0.35 0.38 0.57 5:/0,25 Vac/5/18 Ar/:5 Vacuum - 33 Sty. 1, 2018 Cold
EAGON SUPER VIG Plus_Kr EAGON Windows&Doors Co., Ltd. KR 0.33 0.38 0.57 5:/0,25 Vac/5/12 Kr/:5 Vacuum - 27 Sty. 1, 2018 Cold
SGG CLIMATOP PLANITHERM XN & XN II Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH DE 0.71 0.54 0.74 4:/12/4/12/:4 Ar 90% 18 12 Sty. 1, 2017 Cool, temperate
SGG CLIMATOP PLANITHERM XN & XN II Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH DE 0.64 0.54 0.74 4:/14/4/14/:4 Ar 90% 18 14 Sty. 1, 2017 Cool, temperate
SGG CLIMATOP PLANITHERM XN & XN II Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH DE 0.59 0.54 0.74 4:/16/4/16/:4 Ar 90% 18 16 Sty. 1, 2017 Cool, temperate
SGG CLIMATOP PLANITHERM XN & XN II Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH DE 0.57 0.54 0.74 4:/18/4/18/:4 Ar 90% 18 18 Sty. 1, 2017 Cool, temperate
SGG CLIMATOP ECLAZ & ECLAZ II Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH DE 0.57 0.60 0.77 4:/18/4/18/:4 Ar 90% - 18 Sty. 1, 2017 Cool, temperate
SGG CLIMATOP ECLAZ & ECLAZ II Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH DE 0.71 0.60 0.77 4:/12/4/12/:4 Ar 90% - 12 Sty. 1, 2017 Cool, temperate
SGG CLIMATOP ECLAZ & ECLAZ II Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH DE 0.64 0.60 0.77 4:/14/4/14/:4 Ar 90% - 14 Sty. 1, 2017 Cool, temperate
SGG CLIMATOP ECLAZ & ECLAZ II Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH DE 0.59 0.60 0.77 4:/16/4/16/:4 Ar 90% - 16 Sty. 1, 2017 Cool, temperate
SGG CLIMATOP ECLAZ ONE & ONE II Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH DE 0.53 0.46 0.70 4:/18/4/18/:4 Ar 90% - 18 Sty. 1, 2017 Cool, temperate
SGG CLIMATOP ECLAZ ONE & ONE II Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH DE 0.55 0.46 0.70 4:/16/4/16/:4 Ar 90% - 16 Sty. 1, 2017 Cool, temperate
SGG CLIMATOP ECLAZ ONE & ONE II Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH DE 0.60 0.46 0.70 4:/14/4/14/:4 Ar 90% - 14 Sty. 1, 2017 Cool, temperate
SGG CLIMATOP ECLAZ ONE & ONE II Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH DE 0.67 0.46 0.70 4:/12/4/12/:4 Ar 90% - 12 Sty. 1, 2017 Cool, temperate
SGG CLIMATOP PLANITHERM ONE & ONE II Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH DE 0.55 0.37 0.59 4:/16/4/16/:4 Ar 90% - 16 Sty. 1, 2017 Cool, temperate
SGG CLIMATOP PLANITHERM ONE & ONE II Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH DE 0.53 0.37 0.59 4:/18/4/18/:4 Ar 90% - 18 Sty. 1, 2017 Cool, temperate
Superlight TGU 14 mm LX Hausys, Ltd. Co KR 0.64 0.33 0.47 5:/14/0.5/14/:5 Ar 90% - 14 Paź. 1, 2021 Warm, temperate
Superlight TGU 16 mm LX Hausys, Ltd. Co KR 0.59 0.33 0.47 5:/16/0.5/16/:5 Ar 90% - 16 Paź. 1, 2021 Warm, temperate
Superlight TGU 18 mm LX Hausys, Ltd. Co KR 0.55 0.33 0.47 5:/18/0.5/18/:5 Ar 90% - 18 Paź. 1, 2021 Warm, temperate
ClimaGuard Premium2 (Kr) Guardian Thalheim GmbH DE 0.55 0.52 0.74 4:/10/4/10/:4 Kr 90% - 10 Sty. 1, 2014 Cool, temperate
ClimaGuard Premium2 (Kr) Guardian Thalheim GmbH DE 0.51 0.52 0.74 4:/12/4/12/:4 Kr 90% - 12 Sty. 1, 2014 Cool, temperate
ClimaGuard Premium2 (Kr) Guardian Thalheim GmbH DE 0.51 0.52 0.74 4:/14/4/14/:4 Kr 90% - 14 Sty. 1, 2014 Cool, temperate
ClimaGuard Premium2 (Kr) Guardian Thalheim GmbH DE 0.52 0.52 0.74 4:/16 /4/16/:4 Kr 90% - 16 Sty. 1, 2014 Cool, temperate

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy