Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Łączenie krawędzi szyb
Super Spacer® TriSeal™ / T-Spacer™ Premium

Image of 1473sp01: Super Spacer® TriSeal™ / T-Spacer™ Premium
Identyfikator komponentu: 1473sp01
Producent: Edgetech Europe GmbH
Edge resistance: 5,0 (m K/W)
Przewodność cieplna: 0,15 
Wysokość pudełka: 6,3 
Strefy klimatyczne: Arctic
Opis: Triple-sealed, flexible spacer made from silicone foam with integrated drying agent and lateral adhesive.
Certified since: 1 listopada 2019

Powrót do listy wiązania krawędzi szyb

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy