Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Łączenie krawędzi szyb
KÖMMERLING Ködispace

Image of 1519sp02: KÖMMERLING Ködispace
Identyfikator komponentu: 1519sp02
Producent: Kömmerling Chemische Fabrik GmbH
Edge resistance: 4,0 (m K/W)
Przewodność cieplna: 0,31 
Wysokość pudełka: 5,0 
Strefy klimatyczne: Cold
Opis: Spacer based on Polyisobutylen with integrated drying agent. Material is applied automatically.
Certified since: 19 stycznia 2020

Powrót do listy wiązania krawędzi szyb

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy