Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Łączenie krawędzi szyb
CHROMATECH plus

Image of 1508sp04: CHROMATECH plus
Identyfikator komponentu: 1508sp04
Producent: ROLLTECH A/S
Edge resistance: 2,2 (m K/W)
Przewodność cieplna: 0,61 
Wysokość pudełka: 7,0 
Strefy klimatyczne: Warm, temperate
Opis: Spacer Bar in stainless steel (0.15 mm).
Certified since: 23 grudnia 2019

Powrót do listy wiązania krawędzi szyb

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy