Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Odzysk ciepła z wody odpływowej
Showersave QB1-21D-HE @ 8 l/min

Image of 1355sr03
Identyfikator komponentu: 1355sr03
Producent: Q-Blue B.V.
Nominal efficiency: 78% 
Dead time: 10 s
Natężenie przepływu: 8 l/min
Strata ciśnienia: 0,19 
Woda pitna: 1/2" IG 
Ścieki: DN 50 
Strefy klimatyczne: Independent
Certified since: 12 lutego 2019

Powrót do listy of drain water heat recovery

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy