Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
ROI ELIT 93.2


Identyfikator komponentu: 1664wi04
Producent: DEKO GRUP-35 S.L
Kategoria: Operacyjna
Materiał: Drewno
UW: 1,00 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phB
Odstęp: SWISSPACER Ultimate
Strefy klimatyczne: Warm, temperate
Opis: Window frame made out of timber (Pinus Sylvestris 0,12 W/(mK)) Pane thickness: 54 mm (8/16/6/16/8), rebate depth: 54 mm. Spacer: SWISSPACER Ultimate with silicone secondary seal.

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Glass edge Ψ-value
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Otwierany szpros 142 1,03 0,031 0,66
Dół 98 1,00 0,031 0,71
Góra 98 1,00 0,031 0,71
BOCZNY 98 1,00 0,031 0,71

Please select preferred window layout

Installation situationUW, zainstalowany = ? W/(m2 K)

Obliczanie wartości U

 m  m  m
 m
 m
Pick window layout


 W/(m2 K)
UW = ? W/(m2 K)

Kalkulacja kosztów

Orientacja :

Proszę wybrać orientację okna
, aby uzyskać wartości promieniowania słonecznego zgodne z normą PHPP


kKh/a

kWh/(m2a)Zalecana wartość współczynnika redukcyjnego wynosi 0,9
Współczynnik zacienienia powinien wynosić od 0,1 do 1. Dla standardowych sytuacji patrz ISO EN 13790

€/kWh

%

Lata

Wartość bieżąca (energia) = ? €
Wartość bieżąca (ogółem) = ? €
Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy