Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
ISO-TOP WINFRAMER "TYP 1"


Identyfikator komponentu: 0822wc03
Producent: ISO-Chemie GmbH
Kategoria: Połączenie
Materiał: Drewno
UW: 0,78 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phB
Odstęp: Super Spacer TriSeal / T-Spacer Premium
Strefy klimatyczne: Cool, temperate

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Krawędź szkła Ψ wartość
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Dół 145 0,79 0,025 0,72
BOCZNY 120 0,76 0,025 0,72
Góra 120 0,76 0,025 0,72

Wkrótce

Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy