Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
Janisol HI Festverglasung


Image of 1066fx03: Stały
Identyfikator komponentu: 1066fx03
Producent: Jansen AG
Kategoria: Stały
Materiał: Stal / Aluminium
UW: 0,80 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phA
Odstęp: SWISSPACER Ultimate
Strefy klimatyczne: Cool, temperate

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Krawędź szkła Ψ wartość
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Górna Ustalone 90 0,83 0,028 0,77
Dół stała 90 0,83 0,028 0,77
Boczna stała 90 0,83 0,028 0,77
Szpros stały 90 0,90 0,027 0,77

Wkrótce

Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy