Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
11300 Series


Identyfikator komponentu: 2042wi04
Producent: Mikron Industries, Inc. (a Quanex Building Products Company)
Kategoria: Operacyjna
Materiał: PVC
UW: 1,00 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phC
Odstęp: Super Spacer Premium
Strefy klimatyczne: Warm, temperate
Opis: Vinyl window, supported by glassfiber reinforced PU. Maximum tested size: 1219 * 1829 mm corresponding to 2.23 m² Pane thickness: 41,3 mm (3,2/15,9/3,2/15,8/3,2), rebate depth: 15 mm. Spacer: SuperSpacer Premium with butyl as secondary seal.
Certified since: 25 lutego 2023

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf
mm
Frame U-value
Uf
W/(m2 K)
Glass edge Ψ-value
Ψg
W/(m K)
Współczynnik temperatury
fRsi = 0.25 m2K/W
Szpros 2 skrzydła 205 1,13 0,023 0,70
Dół 120 1,02 0,023 0,73
Góra 120 1,02 0,023 0,73
BOCZNY 120 1,02 0,023 0,73

Please select preferred window layout

Installation situation



UW, zainstalowany = ? W/(m2 K)

U-value calculation

 m  m  m
 m
 m
Pick window layout


 W/(m2 K)
UW = ? W/(m2 K)

Cost calculation

Orientation:

Proszę wybrać orientację okna
, aby uzyskać wartości promieniowania słonecznego zgodne z normą PHPP


kKh/a

kWh/(m2a)



Recommended value for reduction factor is 0.9
Shading factor should be between 0.1 and 1. For standard situations see ISO EN 13790

€/kWh

%

Lata

Present value (energy) = ? €
Present value (total) = ? €
Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy