Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
V92/70


Identyfikator komponentu: 1672wi05
Producent: Palmer Carpintería S.L.
Kategoria: Operacyjna
Materiał: Drewno
UW: 1,18 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phB
Odstęp: SWISSPACER Advance
Strefy klimatyczne: Warm
Opis: Openable timber frame made out of pinewood density 450 kg/m³(lambda 0.12 W/(mK). Glazing with outer pane laminated safety glass. Pane thickness: 49 mm (12/12/5/12/8), rebate depth: 15 mm. Spacer: SWISSPACER Advance.

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Glass edge Ψ-value
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Otwierany szpros 114 1,06 0,036 0,61
Dół 96 1,07 0,037 0,67
Góra 96 1,05 0,037 0,67
BOCZNY 96 1,05 0,037 0,67

Please select preferred window layout

Installation situationUW, zainstalowany = ? W/(m2 K)

Obliczanie wartości U

 m  m  m
 m
 m
Pick window layout


 W/(m2 K)
UW = ? W/(m2 K)

Kalkulacja kosztów

Orientacja :

Proszę wybrać orientację okna
, aby uzyskać wartości promieniowania słonecznego zgodne z normą PHPP


kKh/a

kWh/(m2a)Zalecana wartość współczynnika redukcyjnego wynosi 0,9
Współczynnik zacienienia powinien wynosić od 0,1 do 1. Dla standardowych sytuacji patrz ISO EN 13790

€/kWh

%

Lata

Wartość bieżąca (energia) = ? €
Wartość bieżąca (ogółem) = ? €
Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy