Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
PVC Piva Serie MD R fix


Identyfikator komponentu: 1482fx04
Producent: Piva Group S.p.A.
Kategoria: Stały
Materiał: PVC
UW: 0,94 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phC
Odstęp: MULTITECH
Strefy klimatyczne: Warm, temperate

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Krawędź szkła Ψ wartość
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Górna Ustalone 328 0,94 0,025 0,69
Dół stała 82 0,73 0,026 0,71
Boczna stała 82 0,73 0,026 0,71
Szpros stały 98 1,24 0,025 0,69
Szpros 1 skrzydło 132 1,24 0,026 0,67

Wkrótce

Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy