Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
PVC Piva Serie MD R fix


Identyfikator komponentu: 1482fx04
Producent: Piva Group S.p.A.
Kategoria: Stały
Materiał: PVC
UW: 0,94 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phC
Odstęp: MULTITECH
Strefy klimatyczne: Warm, temperate
Opis: PVC-windowframe ingrated roller shutter. Reinforced by steel inside the bottom and lateral sash as well as in the top frame. Insulated by EPS (0.035 W/(mK)). Pane thickness: 48 mm (4/18/4/18/4), rebate depth: 18 mm. Spacer: Multitech.
Certified since: 8 listopada 2019

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf
mm
Frame U-value
Uf
W/(m2 K)
Glass edge Ψ-value
Ψg
W/(m K)
Współczynnik temperatury
fRsi = 0.25 m2K/W
Szpros stały 98 1,24 0,025 0,69
Szpros 1 skrzydło 132 1,24 0,026 0,67
Dół stała 82 0,73 0,026 0,71
Górna Ustalone 328 0,94 0,025 0,69
Boczna stała 82 0,73 0,026 0,71

Coming soon

Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy