Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
106mm Wood-Alu Window


Image of 1270ws03: System okien
Identyfikator komponentu: 1270ws03
Producent: Wescon Cedar Products Ltd.
Kategoria: System okien
Materiał: Drewno / Aluminium
UW: 0,80 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phB
Odstęp: Super Spacer Premium
Strefy klimatyczne: Cool, temperate

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Krawędź szkła Ψ wartość
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Próg balkonowy 158 1,30 0,021 0,55
Dół 102 0,89 0,020 0,71
Stała pawęż 84 0,87 0,019 0,74
Górna Ustalone 82 0,85 0,020 0,71
Dół stała 82 0,87 0,020 0,71
Boczna stała 82 0,85 0,020 0,71
Rygiel 1 skrzydło 135 0,89 0,020 0,71
BOCZNY 102 0,86 0,020 0,71
Otwierany szpros 126 0,92 0,020 0,72
Szpros stały 84 0,87 0,019 0,74
Szpros 1 skrzydło 135 0,89 0,020 0,71
Góra 102 0,86 0,020 0,71

Proszę wybrać preferowany układ okna

Obliczanie wartości U

 m  m  m
 m
 m
Wybierz układ okna


 W/(m2 K)
UW = ? W/(m2 K)

Sposób instalacji


UW, zainstalowany = ? W/(m2 K)

Kalkulacja kosztów

Orientacja :

Proszę wybrać orientację okna
, aby uzyskać wartości promieniowania słonecznego zgodne z normą PHPP


kKh/a

kWh/(m2a)Zalecana wartość współczynnika redukcyjnego wynosi 0,9
Współczynnik zacienienia powinien wynosić od 0,1 do 1. Dla standardowych sytuacji patrz ISO EN 13790

€/kWh

%

Lata

Wartość bieżąca (energia) = ? €
Wartość bieżąca (ogółem) = ? €
Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy