Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
106mm Wood Window


Image of 1269ws03: System okien
Identyfikator komponentu: 1269ws03
Producent: Wescon Cedar Products Ltd.
Kategoria: System okien
Materiał: Drewno
UW: 0,80 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phB
Odstęp: Super Spacer Premium
Strefy klimatyczne: Cool, temperate

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Krawędź szkła Ψ wartość
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Próg balkonowy 141 1,30 0,020 0,55
Dół 113 0,88 0,020 0,74
Stała pawęż 78 0,91 0,020 0,73
Górna Ustalone 78 0,81 0,020 0,73
Dół stała 78 0,85 0,020 0,73
Boczna stała 78 0,81 0,020 0,73
Rygiel 1 skrzydło 115 0,94 0,020 0,72
BOCZNY 113 0,85 0,020 0,74
Otwierany szpros 128 1 0,020 0,73
Szpros stały 78 0,91 0,020 0,73
Szpros 1 skrzydło 115 0,94 0,020 0,72
Góra 113 0,85 0,020 0,74

Proszę wybrać preferowany układ okna

Obliczanie wartości U

 m  m  m
 m
 m
Wybierz układ okna


 W/(m2 K)
UW = ? W/(m2 K)

Sposób instalacji


UW, zainstalowany = ? W/(m2 K)

Kalkulacja kosztów

Orientacja :

Proszę wybrać orientację okna
, aby uzyskać wartości promieniowania słonecznego zgodne z normą PHPP


kKh/a

kWh/(m2a)Zalecana wartość współczynnika redukcyjnego wynosi 0,9
Współczynnik zacienienia powinien wynosić od 0,1 do 1. Dla standardowych sytuacji patrz ISO EN 13790

€/kWh

%

Lata

Wartość bieżąca (energia) = ? €
Wartość bieżąca (ogółem) = ? €
Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy