Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
Westeck PH Vinyl Fixed


Image of 1323fx03: Stały
Identyfikator komponentu: 1323fx03
Producent: Westeck Windows & Doors
Kategoria: Stały
Materiał: PVC
UW: 0,79 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phA
Odstęp: EnerEdge
Strefy klimatyczne: Cool, temperate

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Krawędź szkła Ψ wartość
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Górna Ustalone 64 0,78 0,027 0,75
Dół stała 64 0,78 0,027 0,73
Boczna stała 64 0,78 0,027 0,75
Szpros stały 80 0,81 0,026 0,74

Wkrótce

Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy