Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
Westeck PH Wood Fixed


Image of 1272fx03: Stały
Identyfikator komponentu: 1272fx03
Producent: Westeck Windows & Doors
Kategoria: Stały
Materiał: Drewno
UW: 0,80 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phA
Odstęp: EnerEdge
Strefy klimatyczne: Cool, temperate

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Krawędź szkła Ψ wartość
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Górna Ustalone 56 0,86 0,027 0,72
Dół stała 56 0,86 0,027 0,72
Boczna stała 56 0,86 0,027 0,72
Szpros stały 112 0,85 0,027 0,72

Wkrótce

Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy