Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


System ścian osłonowych
Thermaframe 9 PH


Identyfikator komponentu: 1467cw02
Producent: GlasCurtain Inc.
Kategoria: System ścian osłonowych
Materiał: GFRP
UW: 0,60 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phA+
Odstęp: Super Spacer TriSeal / T-Spacer Premium
Strefy klimatyczne: Cold

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Krawędź szkła Ψ wartość
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Stała pawęż 64 0,62 0,029 0,81
Górna Ustalone 64 0,76 0,028 0,80
Dół stała 64 0,76 0,028 0,80
Boczna stała 64 0,76 0,028 0,80
Szpros stały 64 0,62 0,029 0,81

Wkrótce

Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy