Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
TA35 SE Festverglasung


Identyfikator komponentu: 0205fx03
Producent: batimet GmbH
Kategoria: Stały
Materiał: Drewno / Aluminium
UW: 0,78 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phA
Odstęp: SWISSPACER V
Strefy klimatyczne: Cool, temperate

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Krawędź szkła Ψ wartość
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Górna Ustalone 70 0,73 0,027 0,71
Dół stała 70 0,77 0,027 0,71
Boczna stała 70 0,73 0,027 0,71
Szpros stały 110 0,73 0,027 0,71

Wkrótce

Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy