Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
Defender 88PH+ Pro Terrace Door


Image of 1767wi03: Operacyjna
Identyfikator komponentu: 1767wi03
Producent: Innotech Windows & Doors, Inc.
Kategoria: Operacyjna
Materiał: PVC
UW: 0,80 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phC
Odstęp: Super Spacer Premium
Strefy klimatyczne: Cool, temperate

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Krawędź szkła Ψ wartość
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Dół 152 0,84 0,023 0,74
BOCZNY 166 0,81 0,023 0,74
Szpros 1 skrzydło 261 0,85 0,023 0,74
Góra 166 0,81 0,023 0,74

Proszę wybrać preferowany układ okna

Obliczanie wartości U

 m  m  m
 m
 m
Wybierz układ okna


 W/(m2 K)
UW = ? W/(m2 K)

Sposób instalacji


UW, zainstalowany = ? W/(m2 K)

Kalkulacja kosztów

Orientacja :

Proszę wybrać orientację okna
, aby uzyskać wartości promieniowania słonecznego zgodne z normą PHPP


kKh/a

kWh/(m2a)Zalecana wartość współczynnika redukcyjnego wynosi 0,9
Współczynnik zacienienia powinien wynosić od 0,1 do 1. Dla standardowych sytuacji patrz ISO EN 13790

€/kWh

%

Lata

Wartość bieżąca (energia) = ? €
Wartość bieżąca (ogółem) = ? €
Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy