Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
Kochs eCO₃


Image of 1835ws03: System okien
Identyfikator komponentu: 1835ws03
Producent: Kochs GmbH
Kategoria: System okien
Materiał: PVC
UW: 0,80 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phB
Odstęp: Super Spacer® TriSeal™ / T-Spacer™ Premium
Strefy klimatyczne: Cool, temperate
Opis: Vinyl window frame, insulated by EPS, 0.031 and 0.041 W/(mK). Reinforced by GRP. Allowed sesh-dimensions e.g. 1.0 *2.5 m or 1.5 * 1.5 m, white or IR-reflex-coloured. Airtightness: Q100 = 0.16 m³/(hm), determined for a tilt&turn-window 1.6 * 1.6 m. At the threshold, the dew-point crterion is achieved when installed. At the flying mullion, the temperature factor is smaller 0.7. Pane thickness: 44 mm (4/16/4/16/4), rebate depth: 17 mm. Spacer: SuperSpacer Tri-Seal.

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Glass edge Ψ-value
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Szpros stały 98 0,94 0,027 0,72
Szpros stały 124 1,01 0,028 0,73
Szpros 1 skrzydło 136 0,93 0,027 0,71
Szpros 1 skrzydło 162 0,99 0,028 0,72
Szpros 2 skrzydła 174 0,91 0,028 0,72
Szpros 2 skrzydła 200 0,97 0,028 0,70
Dół stała 122 0,71 0,027 0,73
Górna Ustalone 92 0,71 0,027 0,73
Boczna stała 92 0,71 0,027 0,73
Otwierany szpros 154 0,92 0,028 0,67
Dół 160 0,77 0,028 0,73
Góra 130 0,77 0,028 0,73
BOCZNY 130 0,77 0,028 0,73
Próg 84 1,46 0,028 0,61

Please select preferred window layout

Installation situationUW, zainstalowany = ? W/(m2 K)

Obliczanie wartości U

 m  m  m
 m
 m
Pick window layout


 W/(m2 K)
UW = ? W/(m2 K)

Kalkulacja kosztów

Orientacja :

Proszę wybrać orientację okna
, aby uzyskać wartości promieniowania słonecznego zgodne z normą PHPP


kKh/a

kWh/(m2a)Zalecana wartość współczynnika redukcyjnego wynosi 0,9
Współczynnik zacienienia powinien wynosić od 0,1 do 1. Dla standardowych sytuacji patrz ISO EN 13790

€/kWh

%

Lata

Wartość bieżąca (energia) = ? €
Wartość bieżąca (ogółem) = ? €
Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy