Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
Kochs eCO₃ Alu


Image of 1836ws03: System okien
Identyfikator komponentu: 1836ws03
Producent: Kochs GmbH
Kategoria: System okien
Materiał: PVC / Aluminium
UW: 0,80 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phB
Odstęp: Super Spacer® TriSeal™ / T-Spacer™ Premium
Strefy klimatyczne: Cool, temperate
Opis: Vinyl-Aluminium window frame, insulated by EPS, 0.031 and 0.041 W/(mK). Allowed sesh-dimensions e.g. 1.0 *2.5 m or 1.5 * 1.5 m, white or IR-reflex-coloured. Airtightness: Q100 = 0.16 m³/(hm), determined for a tilt&turn-window 1.6 * 1.6 m. At the threshold, the dew-point crterion is achieved when installed. At the flying mullion and at the wide mullion, the temperature factor is smaller 0.7. Pane thickness: 44 mm (4/16/4/16/4), rebate depth: 19 mm. Spacer: SuperSpacer Tri-Seal.

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Glass edge Ψ-value
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Szpros stały 104 0,91 0,029 0,72
Szpros stały 130 1 0,030 0,73
Szpros 1 skrzydło 142 0,92 0,029 0,71
Szpros 1 skrzydło 168 1 0,029 0,71
Szpros 2 skrzydła 180 0,91 0,029 0,71
Szpros 2 skrzydła 206 0,98 0,029 0,69
Dół stała 122 0,73 0,030 0,72
Górna Ustalone 96 0,71 0,029 0,71
Boczna stała 96 0,71 0,029 0,71
Otwierany szpros 160 0,90 0,029 0,67
Dół 160 0,78 0,030 0,72
Góra 134 0,77 0,030 0,71
BOCZNY 134 0,77 0,030 0,71
Próg 87 1,40 0,029 0,61

Please select preferred window layout

Installation situationUW, zainstalowany = ? W/(m2 K)

Obliczanie wartości U

 m  m  m
 m
 m
Pick window layout


 W/(m2 K)
UW = ? W/(m2 K)

Kalkulacja kosztów

Orientacja :

Proszę wybrać orientację okna
, aby uzyskać wartości promieniowania słonecznego zgodne z normą PHPP


kKh/a

kWh/(m2a)Zalecana wartość współczynnika redukcyjnego wynosi 0,9
Współczynnik zacienienia powinien wynosić od 0,1 do 1. Dla standardowych sytuacji patrz ISO EN 13790

€/kWh

%

Lata

Wartość bieżąca (energia) = ? €
Wartość bieżąca (ogółem) = ? €
Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy