Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
LogikWin 88


Image of 1093wi04: Operacyjna
Identyfikator komponentu: 1093wi04
Producent: Logikhaus PTY LTD
Kategoria: Operacyjna
Materiał: Drewno / Aluminium
UW: 1,00 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phC
Odstęp: Super Spacer TriSeal / T-Spacer Premium
Strefy klimatyczne: Warm, temperate

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Krawędź szkła Ψ wartość
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Dół 123 1,04 0,022 0,72
Rygiel 2 skrzydła 188 1,06 0,022 0,67
Stała pawęż 118 1,12 0,022 0,66
Górna Ustalone 88 1,07 0,022 0,66
Dół stała 88 1,02 0,022 0,66
Boczna stała 88 1,07 0,022 0,66
Rygiel 1 skrzydło 153 1,06 0,022 0,65
BOCZNY 123 1,03 0,022 0,67
Otwierany szpros 134 1,10 0,023 0,66
Szpros stały 118 1,12 0,022 0,66
Szpros 2 skrzydła 188 1,04 0,022 0,67
Szpros 1 skrzydło 153 1,08 0,022 0,66
Góra 123 1,03 0,022 0,67

Proszę wybrać preferowany układ okna

Obliczanie wartości U

 m  m  m
 m
 m
Wybierz układ okna


 W/(m2 K)
UW = ? W/(m2 K)

Sposób instalacji


UW, zainstalowany = ? W/(m2 K)

Kalkulacja kosztów

Orientacja :

Proszę wybrać orientację okna
, aby uzyskać wartości promieniowania słonecznego zgodne z normą PHPP


kKh/a

kWh/(m2a)Zalecana wartość współczynnika redukcyjnego wynosi 0,9
Współczynnik zacienienia powinien wynosić od 0,1 do 1. Dla standardowych sytuacji patrz ISO EN 13790

€/kWh

%

Lata

Wartość bieżąca (energia) = ? €
Wartość bieżąca (ogółem) = ? €
Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy