Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
ZNC Arctic


Identyfikator komponentu: 0820wc02
Producent: Zola Windows
Kategoria: Połączenie
Materiał: Drewno / Aluminium
UW: 0,64 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phB
Odstęp: Super Spacer TriSeal / T-Spacer Premium
Strefy klimatyczne: Cold

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Krawędź szkła Ψ wartość
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Dół 110 0,73 0,023 0,75
BOCZNY 110 0,73 0,023 0,75
Otwierany szpros 134 0,72 0,023 0,75
Góra 110 0,73 0,023 0,75

Wkrótce

Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy