Komponentendatenbank

English Deutsch


Lüftungsgerät (Luftleistung > 600 m3/h)
Adconair 76 25 01

Image of 0851vl03: Adconair 76 25 01
Komponenten-Id: 0851vl03
Hersteller: Menerga GmbH
Air flow range from… : 6000 m3/h
To… : 10000 m3/h
At external pressure: 365 Pa
Heat recovery rate: 94% 
Humidity recovery: 0% 
Performance_number: – 
Available external pressure (with installed filters): 337 Pa
Sound level of unit: 63,0 dB(A)
Klimazonen: Kühl-gemäßigt

Schallabstrahlung Kanal

Außenlulft: 70,0 dB(A)
Zuluft: 84,0 dB(A)
Abluft: 79,0 dB(A)
Fortluft: 75,0 dB(A)

Zurück zur Liste der Lüftungsgeräte (Luftleistung > 600 m3/h)

Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz