Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
PVC Piva Serie MD


Image of 1394ws04: System okien
Identyfikator komponentu: 1394ws04
Producent: Piva Group S.p.A.
Kategoria: System okien
Materiał: PVC
UW: 1,00 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phB
Odstęp: MULTITECH
Strefy klimatyczne: Warm, temperate
Uwaga: The hygiene criterion is not achieved at the flying mullion profile.

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Krawędź szkła Ψ wartość
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Dół 116 0,94 0,024 0,71
Stała pawęż 98 1,24 0,023 0,69
Górna Ustalone 82 0,87 0,024 0,72
Dół stała 82 0,87 0,024 0,72
Boczna stała 82 0,87 0,024 0,72
Rygiel 1 skrzydło 132 1,24 0,023 0,67
BOCZNY 116 1,04 0,024 0,73
Otwierany szpros 146 1,29 0,023 0,62
Szpros stały 98 1,24 0,023 0,69
Szpros 1 skrzydło 132 1,24 0,023 0,67
Góra 116 0,96 0,024 0,73

Proszę wybrać preferowany układ okna

Obliczanie wartości U

 m  m  m
 m
 m
Wybierz układ okna


 W/(m2 K)
UW = ? W/(m2 K)

Sposób instalacji


UW, zainstalowany = ? W/(m2 K)

Kalkulacja kosztów

Orientacja :

Proszę wybrać orientację okna
, aby uzyskać wartości promieniowania słonecznego zgodne z normą PHPP


kKh/a

kWh/(m2a)Zalecana wartość współczynnika redukcyjnego wynosi 0,9
Współczynnik zacienienia powinien wynosić od 0,1 do 1. Dla standardowych sytuacji patrz ISO EN 13790

€/kWh

%

Lata

Wartość bieżąca (energia) = ? €
Wartość bieżąca (ogółem) = ? €
Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy