Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


System ścian osłonowych
Scw60


Identyfikator komponentu: 0808cw03
Producent: Harbin Sayyas Windows Stock Co. Ltd.
Kategoria: System ścian osłonowych
Materiał: Drewno / Aluminium
UW: 0,79 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phA
Odstęp: SWISSPACER Ultimate
Strefy klimatyczne: Cool, temperate

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Krawędź szkła Ψ wartość
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Stała pawęż 60 0,99 0,025 0,77
Górna Ustalone 60 0,99 0,025 0,77
Dół stała 60 0,99 0,025 0,77
Boczna stała 60 0,99 0,025 0,77
Rygiel 1 skrzydło 170 0,88 0,018 0,77
Szpros stały 60 0,99 0,025 0,77

Wkrótce

Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy