Baza danych komponentów

English Deutsch polski 简体中文


Okno
Supera 83 Passive


Image of 1495ws04: System okien
Identyfikator komponentu: 1495ws04
Producent: INTUS Windows
Kategoria: System okien
Materiał: PVC
UW: 0,99 W/(m2 K)
Klasa efektywności: phC
Odstęp: SWISSPACER Ultimate
Strefy klimatyczne: Warm, temperate
Uwaga: The required temperature factor is not achieved at the threshold.

Cięcie w ramie Szerokość ramy
bf/mm
Rama Wartość U
Uf/(W/(m2 K))
Krawędź szkła Ψ wartość
Ψg/(W/(m K))
Współczynnik temperatury
fRsi = 0,25 m2K/W
Próg 92 1,71 0,023 0,63
Dół 148 0,97 0,023 0,73
Rygiel 2 skrzydła 188 1,07 0,024 0,68
Stała pawęż 92 1,05 0,023 0,71
Górna Ustalone 70 0,96 0,023 0,72
Dół stała 100 0,91 0,022 0,71
Boczna stała 70 0,96 0,023 0,72
Rygiel 1 skrzydło 140 1,07 0,023 0,69
BOCZNY 118 1,02 0,023 0,73
Szpros stały 92 1,05 0,023 0,71
Szpros 2 skrzydła 188 1,07 0,024 0,68
Szpros 1 skrzydło 140 1,07 0,023 0,69
Góra 118 1,02 0,023 0,73

Proszę wybrać preferowany układ okna

Obliczanie wartości U

 m  m  m
 m
 m
Wybierz układ okna


 W/(m2 K)
UW = ? W/(m2 K)

Sposób instalacji


UW, zainstalowany = ? W/(m2 K)

Kalkulacja kosztów

Orientacja :

Proszę wybrać orientację okna
, aby uzyskać wartości promieniowania słonecznego zgodne z normą PHPP


kKh/a

kWh/(m2a)Zalecana wartość współczynnika redukcyjnego wynosi 0,9
Współczynnik zacienienia powinien wynosić od 0,1 do 1. Dla standardowych sytuacji patrz ISO EN 13790

€/kWh

%

Lata

Wartość bieżąca (energia) = ? €
Wartość bieżąca (ogółem) = ? €
Powrót do listy

Legal notice | Disclaimer | Privacy Policy